PRAVIDLA CROSS GOLFU

OBSAH

1. Hole na cross golf
2. Jamka
3. Start jamky
4. Míčky
5. Herní situace
5.1 - Posunutí míčku
5.2 - Povolená úprava místa odpaliště
5.3 - Zatýčkování míčku
5.4 - Ztracený míček
5.5 - Nehratelný míček
5.6 - Hranice hřiště
6. Týčka
7. Hřiště
8. Hráč

1. Hole na cross golf
Hraje se golfovými holemi splňujícími následující kritéria :

2. Jamka

3. Start jamky

4. Míčky

5. Herní situace
Definice sektorů "U jamky" a "Dále od jamky" :
5.1 Posunutí míčku
5.2 Povolená úprava místa odpaliště míčku
5.3 Zatýčkování míčku
5.4 Ztracený míček
Je-li míček ztracen, pokračuje hráč v místě, kde má "dojem" (schváleno ostatními hráči), že se míč ztratil, novým míčkem (bez penalizace). Na hledání míčku je vždy stanovený maximální čas 5 minut.

5.5 Nehratelný míček
V sektoru "Dále od jamky" má hráč též možnost prohlásit kterýkoliv svůj míček za nehratelný a zvolit ze dvou variant :
O nehratelnosti míčku a volbě varianty, rozhoduje podle svého uvážení samotný hráč.

5.6 Hranice hřiště
Překročí-li míček hranici hřiště určenou pořadatelem, pokračuje hráč z místa předešlého odpalu - penalizace 1 úder.

6. Týčka (podložky pod míček)
Podložku pod míček (týčko) :

7. Hřiště
7.1 Překážky na hřišti - malé
7.2 Překážky na hřišti - velké

8. Hráč