O ČESKÉ ASOCIACI EXTRÉMNÍHO GOLFU

Extrémní golf (x-golf) si našel příznivce v Evropě i ve světě již před několika desítkami let. Zatímco se na zahraničních pláních, lesích, industriálních objektech či v noční atmosféře velkých měst proháněli nadšenci s golfovými holemi, v důsledku historických událostí i vysoké oblibě golfu s pěstěnými trávníky, nenašel si x-golf v České republice větší množství příznivců. Česká republika se tak stala jedním z posledních míst v Evropě, kde byl x-golf zcela mimo zájem sportovních fanoušků. Česká republika však extrémnímu golfu svůj dluh splatila, a to v neobyčejně velkorysém stylu.

Jsme poslední v Evropě, ale první ve světě
I přestože si x-golf do české kotliny hledal dlouhou cestu, je Česká republika první zemí na světě, kde se začal x-golf rozvíjet na institucionální a organizační úrovni. Důsledkem rostoucího počtu turnajů, zápasů i hráčů byla nutnost přesně definovat pravidla samotné hry i organizace soutěží. 23. ledna 2009 tak vznikla Česká asociace extrémního golfu (dále jen ČAEG) jakožto dobrovolné sportovní sdružení jednotlivců i klubů. Vytvořením pravidel hry, herního řádu a podporou rozvoje juniorských i seniorských kategorií se podařilo České republice přivést x-golf do rodiny světových sportů.

Cílem ČAEG je dát x-golfu novou dimenzi, která se projevuje v těchto krocích :  

Ambicí ČAEG je zpřístupnit x-golf všem aktivním lidem bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či jejich ekonomické zázemí. V současnosti ČAEG spolupracuje s mnoha zahraničními x-golfovými kluby na standardizaci pravidel a soutěžního řádu a usiluje o vytvoření mezinárodní federace x-golfových klubů.


PŘEDSEDNICTVO :
Předseda Filip Šrámek info@caeg.cz
Místopředsedové Jaroslav Barok
Lubomír Poucha metodika a koordinace komisí
Radomír Šrámek správa webu a dat - dml@seznam.cz
Roman Hodek
Michal Jonák
 


Sportovně-technická komise (STK) :
Předseda Miroslav Jedlička miroslav.jedlicka@caeg.cz
Místopředsedové Roman Hodek
Filip Šrámek
Statut Sportovně-technická komise
Statut Rada Sportovně-technické komise


Disciplinární komise (DK) :
Předseda Pavel Kašpar
Statut Disciplinární komise
Disciplinární řád


Revizní komise (RK) :
Místopředsedové Roman Hodek
Ondřej Novotný
Statut revizní komise


Rozhodčí :
Luboš Poucha, Jitka Šrámková, Jaroslav Barok, Renné Dubský, Josef Lipovský Jr., Miroslav Jedlička, Emil Hamouz, Roman Hodek, Kamil Zeman, Martin Konečný, Milan Biskup, Milan Raulím, Vratislav Jedlička atd.
Statut rozhodčí ČAEG

Kontakt :

Telefon :

Bankovní spojení :

+420 / 721 948 396

2098230339 / 0800